web analytics

NEO ontwikkelt landsdekkende gebouwendatabase

 

Huisnnummers van gebouwen in De Kruiskamp Amersfoort

NEO is bezig met de ontwikkeling van een database waarin alle gebouwen in Nederland opgenomen zijn. Dit betreft een combinatie van BAG- en BGT-inhoud, maar ook andere door NEO zelf gedetecteerde objecten worden toegevoegd. De adressen vormen natuurlijk een belangrijk onderdeel van deze database omdat ze de mogelijkheid bieden de data te koppelen met andere informatie, bijvoorbeeld over zonne-installaties en  bewoning.

Voor het classificeren van adressen is nu een nieuwe methode ontwikkeld. In deze methode worden adressen uit de BAG ook toegekend aan naburige bijgebouwen op basis van een set logische regels, die bijvoorbeeld gebruik maken van perceelsgrenzen. Adressen van bijgebouwen kunnen zelfs worden toegekend  als er meerdere gebouwen op één perceel liggen. Om ook de laatste gebouwen goed te adresseren moeten we nog verder speuren, maar we hebben er steeds minder handwerk voor nodig.

nl_NL
nl_NL