web analytics

NEO aanwezig op de GeoBuzz – What’s new in 2022?

Het mag eindelijk weer na 2,5 jaar. Ook bij deze editie is NEO aanwezig op de GeoBuzz. Wij hebben diverse doorontwikkelingen gemaakt die wij graag aan u willen laten zien.

What’s new in 2022?

• Automatische mutatiesignalering BAG en BGT
• Mutatiemonitoring met satellietbeelden
• Alle constructies en gebouwen in Nederland
• Zonnepotentieel op daken
• Zonnepanelen volledig en actueel
• Boomkronen en boomhoogte
• Stamposities met BGT-nauwkeurigheid
• Groen- en verhard oppervlak
• Waterlopen, waterkanten en kunstwerken
• Monitoring van leidingen en assets
• Landschapselementen monitoring
• Dakvormen, dakbedekking en koeltorens
• Externe risico’s van gebouwen
• Beelddiensten en portalen

Bezoek ook de presentaties over Aardobservatie voor klimaatadaptatie en Digital Twins van onze sprekers Loek van Oijen en Steven Braakman.


Thema: Aardobservatie klimaatadaptatie – Loek van Oijen (23 mei 2022) 11:15 uur – 12:00 uur : Dexter 13

Toenemende hitte, droogte en extreme neerslag; ons veranderende klimaat vraagt om aanpassingen in de leefomgeving. Hoe kan aardobservatie helpen bij de klimaatadaptatie? Welke kennis kunnen lucht- en satellietfoto’s ons geven rond verharding, vegetatie, groene daken, enz. En hoe wordt deze kennis ingepast in beleid omtrent wateropslag of beperking van hittestress.

• Welke informatie kan uit beeldmateriaal worden ingewonnen, en hoe (AI, holistisch verwerken verschillende (open) databronnen)
• Wat is de rol van deze informatie binnen beleid, handhaving, analyses
• Hoe kunnen we zorgen dat deze informatie up-to-date blijft

Thema: Digital Twins – Steven Braakman (23 mei 2022) 12:45 uur – 13:30 uur : Dexter 26
In Nederland bouwen we wat af, dus data veroudert snel. Hoe houden we grip op de kwaliteit van digital twins? Monitoring met o.a. satellietdata en gebruik van kunstmatige intelligentie biedt mogelijkheden. We laten voorbeelden zien van wat dit kan betekenen voor o.a. asset management en infrastructuur.

Digital twins en andere registraties zijn belangrijk voor het aangaan van de uitdagingen van deze tijd, zoals het borgen van een duurzame leefomgeving, de energietransitie en klimaatadaptatie. De kwaliteit van de data en informatie is uiteraard van groot belang. Met behulp van satellietdata en ander beeldmateriaal kunnen mutaties worden gesignaleerd en kan de actualiteit van de data worden geborgd. Dergelijke big data kan met behulp van kunstmatige intelligentie worden verwerkt tot up-to-date inzichten, wat leidt to betere beslissingen. We laten voorbeelden zien van wat dit kan betekenen voor o.a. asset management en infrastructuur.

Wij verwelkomen u graag op onze stand (nr. 5).

nl_NL
nl_NL