web analytics

Loofdoding

Begin augustus is NEO samen met Agrifirm/WUR een loofdood module begonnen. NEO leverde op basis van landsdekkend kleurinfrarood satellietbeelden biomassa-indices aan Akkerweb. Deze beelden tonen de variatie van de stand van het gewas in het perceel. Deze variatie wordt gebruikt om taakkaarten te maken voor bijvoorbeeld stikstofbijbemesting of loofdoding. Agrifirm vertaalde deze kaarten in loofdodingskaarten voor de telers. Met rekenregels werd bepaald hoeveel liter water en middel moest worden gebruikt om een perceel te bespuiten. Op deze manier kan 10% tot 30% middel worden bespaard.

In de onderstaande afbeeldingen is een voorbeeld gegeven van de NDVI op een perceel. NDVI staat voor Normalized Difference Vegetation Index en geeft de levendigheid van de gewassen weer. Een hoge NDVI waarde betekent dat een plant veel chlorophyll bezit en dus groen is. Een lage NDVI waarde betekent dat de plant aan het afsterven is.
De variatie binnen het aangegeven perceel is duidelijk te zien door het gebruik van pixels op 10m resolutie. Gedurende het groeiseizoen is te zien dat het gewas op dit perceel langzaam dood gaat. Aan het einde van september is bijna het gehele perceel rood gekleurd.
Gedurende de campagne heeft NEO van 53 dagen beelden verwerkt en aangeleverd aan Akkerweb. NEO kijkt terug op een positieve samenwerking met Agrifim/WUR in dit project.

nl_NL
nl_NL