web analytics

Kleine landschapselementen op de kaart

Wat is de groenblauwe dooradering, en welke type elementen zijn er te vinden?

Het unieke Nederlandse landschap staat onder druk. Dit heeft negatieve gevolgen voor cultuurwaarde, biodiversiteit en opslag van CO2.
Bij lopende initiatieven om het landschap te versterken, ontbreekt het aan goede informatie over de status van het landschap in Nederland.

NEO heeft daarom in samenwerking met het Coöperatief Boomregister begin 2023 het landschapselementenregister.nl gelanceerd. We brengen houtopstanden zoals houtwallen, bosjes en solitaire bomen in kaart, maar ook elementen met een begroeiing van kruiden en ruigten in wegbermen en perceelranden.

Bij blauwe landschapselementen kun je denken aan sloten, oeverzones, rietkragen en poelen.

Vanuit ‘Landschap in Beeld’, een door Kansen voor West gesubsidieerd project, ontwikkeld NEO onderdelen van het nieuwe Landschapselementenregister. Het project krijgt naast financiële steun vanuit de Europese Unie (EFRO bijdrage) een cofinanciering vanuit het Rijk. Lees hier meer over Kansen voor West bit.ly/3toa1vk.

Voor meer informatie over het landschapselementenregister kunt u Wigger Tims benaderen of contact opnemen via het contactformulier.

Vorige slide
Volgende slide
nl_NL
nl_NL