web analytics

Eindejaarsboodschap van Rob Beck

Met een groot aantal van u hebben we op 12 oktober jl. in persoon onze 25-ste verjaardag mogen vieren. Op zich bijzonder maar helemaal omdat we het ‘in persoon’ en op locatie in Amersfoort hebben kunnen doen, wat daarvoor en daarna niet kon.

Onze stiel is onveranderd sinds 1996: ‘het ontwikkelen en leveren van innovatieve datadiensten over onze leefomgeving’. Doordat het contact met u in deze tijd toch minder intensief is, is het ook voor ons een moeilijke tijd. Die innovaties ontstaan namelijk in dialoog met u. Desalniettemin zijn dit jaar tal van nieuwe datadiensten ontstaan die in 2022 landsdekkend aan worden geboden op ons SignalEyes platform. We houden u op de hoogte.

Natuurlijk zien ook wij uit naar een periode waarin we vrijer zijn in het kiezen van de vormen van contact met elkaar en we hebben alle vertrouwen dat dat in 2022 gaat lukken. We wensen u en de uwen een mooie en gezonde Kerst en nieuw jaar.

nl_NL
nl_NL