web analytics

Automatisch zebrapaden in kaart brengen voor onze verkeersveiligheid

De Taskforce Verkeersveiligheidsdata is begin 2020 opgericht en bestaat uit een netwerk van overheden en kennisinstellingen. De Taskforce werkt aan een risicogestuurde aanpak van verkeersveiligheid. Eén van de wensen is het verkrijgen van inzicht in de precieze locatie van zebrapaden, of voetgangersoversteekplaatsen (VOP). NEO heeft op basis van luchtfoto’s (open data) oversteekplaatsen automatisch in kaart gebracht. Zo kunnen betere analyses worden uitgevoerd en dat helpt wegbeheerders de verkeersveiligheid te verhogen.

Verkeersveiligheid in Nederland is nog altijd een actueel onderwerp. In 2050 is het streven dat er geen verkeersdoden meer vallen. Ter vergelijking, in 2020 zijn er 610 dodelijke slachtoffers gevallen in het verkeer, waarvan 41 voetgangers. De meeste ernstige verkeersongevallen met voetgangers vinden plaats binnen de bebouwde kom met een auto als tegenpartij [1]. De precieze locatie wordt vaak niet geregistreerd, terwijl inzicht in deze locatie belangrijk is om de juiste maatregelen te treffen. Om deze registratie te verbeteren en data-analyse mogelijk te maken is het cruciaal dat de wegkenmerken goed vastgelegd zijn. Dat is waarom de Taskforce Verkeersveiligheidsdata steeds meer gegevens verzamelt over deze wegkenmerken.

Één van deze wegkenmerken is de aanwezigheid van voetgangersoversteekplaatsen, bij de meeste mensen bekend als zebrapaden. De locaties van de zebrapaden zijn niet altijd geregistreerd. Dit is waar NEO bij kan helpen. NEO heeft kunstmatige intelligentie toegepast om automatisch zebrapaden in kaart te brengen op basis van hoge resolutie luchtfoto’s. Dit hebben we gedaan middels een deep learning model dat gebruik maakt van onder andere vorm, textuur en kleur om objecten te herkennen. Het is gelukt om dit deep learning model zo te trainen dat zebrapaden gedetecteerd kunnen worden, zelfs in lastige situaties waar bijvoorbeeld bomen of auto’s het zicht op het zebrapad deels ontnemen. De locatie-informatie kan vervolgens gekoppeld worden aan het Nationaal Wegenbestand (NWB) en de Wegkenmerkendatabase (WKD) waardoor er een beter risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid kan worden gevoerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Steven Braakman (steven.braakman@neo.nl) of Emile Nieuwstraten (emile.nieuwstraten@neo.nl).

Bronvermelding:
[1] SWOV (2020). Voetgangers. SWOV-factsheet, juli 2020. SWOV, Den Haag.

nl_NL
nl_NL