web analytics

Zonnepanelen op de Kaart voor woningcorporaties

Woningcorporaties hebben een belangrijke rol in de energietransitie. Verduurzaming is nodig en ook de politiek doet een beroep op de woningcorporaties. Daar zit natuurlijk een prijskaartje aan. Een manier om de kosten te beperken is door er effectief mee om te gaan.

Het op orde krijgen van een goede datavoorziening is daarbij een belangrijke eerste stap; om te bepalen welke maatregelen er genomen moeten worden is het eerst zaak te weten wat de actuele stand van zaken is. Daarmee kan er gericht actie worden ondernomen.

zonnepanelen_woningcorporatiesOp welke daken zijn op dit moment al zonnepanelen geïnstalleerd? Waar is er nog ruimte en wat is daar het resterend potentieel? Welke daken zullen in de komende tijd vervangen moeten worden vanwege ouderdom of zichtbare schade? Zijn er tuinen die vergroend kunnen worden om stedelijke hitte en daarmee energieverbruik terug te dringen? NEO heeft verschillende datadiensten ingericht die antwoord geven op deze vragen. Die antwoorden dragen bij aan goede beslissingen rond verduurzamingsmaatregelen.

Zonnepanelen op de Kaart is een van de diensten van NEO. In deze dienst worden zonnepanelen minsten vier keer per jaar gemonitord met actuele lucht- en satellietfoto’s. De data wordt verrijkt met gegevens over vermogens en locatie. Daarmee is Zonnepanelen op de Kaart niet alleen ingericht om inhoudelijk handvatten te bieden bij de energietransitie, maar ook laagdrempelig te zijn in het gebruik. Data wordt op een hoog detailniveau ingewonnen en de gebruiker kan getallen opvragen per individuele installatie, adres, perceel, buurt, wijk of gemeente. Door inzicht te krijgen in locaties, aantallen en vermogens kun je als woningcorporatie beslissen wat er in de toekomst nog gedaan moet worden en waar de kansen liggen.

nl_NL
nl_NL