web analytics

Recordjaar voor glasvezel in Nederland: 1 miljoen nieuwe aansluitingen in 2022

nl.wikipedia.org/Glasvezelaansluiting

Het gaat onverminderd snel met de glasvezeluitrol. De glasvezelinfrastructuur is van belang voor gelijke kansen in de digitale samenleving. Volgens NLconnect is in 2022 een recordaantal van meer dan 1 miljoen nieuwe glasvezelaansluitingen gerealiseerd. Ook in 2023 en de jaren erna worden er nog miljoenen aansluitingen gerealiseerd. De noodzaak om kosten te besparen waar mogelijk en voorzichtig om te gaan met de omgeving blijft onverminderd hoog.

Glasvezelaanleg heeft ook impact op de omgeving

De aanleg van glasvezel heeft, net als de aanleg van andere soorten kabels en leidingen, ook een impact op de omgeving: de straat gaat open. Dan staan bomen met hun wortelstelsels in de weg, met het risico dat boomwortels worden geraakt. Vanuit het perspectief van de omgeving is het zo dat de aanleg van de kabels een risico is voor de gezondheid van de bomen en dus de leefomgeving. Het is dus van belang om de kabels goed in de omgeving in te passen en bij de aanleg in de komende jaren rekening te blijven houden met de bomen.

nl_NL
nl_NL