web analytics

Hoeveel ruimte is er nog op daken voor zonnepanelen?

Op basis van hoogtemodellen zijn zonnepotentieelanalyses goed op grote schaal (heel Nederland) uit te voeren. Een datadienst die al vaak wordt ingezet. Het risico bij conventionele zonnepotentieelanalyses is echter dat er alleen wordt gekeken naar het dak zelf, maar niet wat er al óp het dak staat.

Soms zien wij in lucht- en satellietfoto’s  dat daken al zó vol staan met koeltorens, dakkapellen, dakramen, schoorstenen en gevelonderhoudinstallaties, dat er nauwelijks nog ruimte is voor zonnepanelen. Door zulke situaties mee te nemen brengen wij in kaart wat er theoretisch beschikbaar is én hoeveel ruimte er in werkelijkheid nog is.

Met Zonnepotentieel op de kaart brengt NEO het resterend potentieel van zonnepanelen op daken in kaart. Ieder dak is voorzien van adresinformatie en een indicatie van het op te wekken vermogen.

Neem contact op met Loek van Oijen – Business Developer zonnepanelen voor meer informatie.

nl_NL
nl_NL