web analytics

Actuele inzichten voor beheer leidingstrook LSNED

Leidingenstraat Nederland (LSNed) beheert de buisleidingenstraat tussen Rotterdam en Antwerpen, waar voor duizenden kilometers aan kabels en leidingen liggen. Voor een veilig en duurzaam transport is de ondergrond onlosmakelijk verbonden met de bovengrond. Zo wordt de veilige ligging van de leidingen geborgd door in het veld aangebracht leidingmeubilair, zoals markeringspalen, zet- en zakbakens, kasten voor kathodische bescherming, etc.

NEO heeft LSNED ondersteund met het monitoren van een afgebakend tracé van de buisleidingenstraat. Met luchtfoto’s en satellietbeelden zijn veranderingen die relevant zijn voor de veiligheid (bijvoorbeeld sloten, ophogingen, vegetatie) geïnventariseerd. Ook is een validatie uitgevoerd op het leidingmeubilair: is alles nog aanwezig in het veld en klopt de digitale registratie nog? De actuele inzichten zijn doorgevoerd in het beheersysteem van LSNed.

De dienst helpt LSNED doordat de monitoring aanvullende inzichten geeft op wat er bij inspecties op locatie kan worden gezien. Ook kan er gerichter worden gewerkt en bespaard worden op inspecties op locatie en wordt uitvoeringsrisico verlaagd.

Met ruim 1.400 kilometer aan transportleidingen en zo’n 5.000 kilometer aan kabels, speelt de buisleidingenstraat een grote rol in duurzaam ondergronds transport en daarbij de energietransitie in Nederland.

Voor meer informatie over monitoring leidingen kunt u contact opnemen met Steven Braakman via het contactformulier

nl_NL
nl_NL