web analytics

Actuele omgevingsdata met aardobservatie

Bomen | Verharding | Vegetatie | Leidingen | Keringen

Landschapselementen

Algemeen

Het unieke Nederlandse landschap staat onder druk. Dit heeft negatieve gevolgen voor cultuurwaarde, biodiversiteit, opslag van CO2 en waterkwaliteit. Bij lopende initiatieven om het landschap te versterken, ontbreekt het vaak aan goede informatie over de status van het landschap. Informatie is schaars en sterk versnipperd onder publieke en private organisaties.

Samen met de partners uit het Boomregister hebben we het Landschapselementenregister opgezet waarin de groene en blauwe elementen in het landelijk gebied zijn vastgelegd. Hiermee krijgt u op een uniforme wijze inzicht in de huidige situatie (wat is het huidige percentage groenblauwe dooradering), en biedt het een basis voor toekomstige monitoring

Landschapselementenregister

Benieuwd naar wat het Landschapselementenregister voor u kan betekenen? 

Onze nieuwsbrief 

Aboneer op onze nieuwsbrief & krijg updates en nieuws

nl_NL
nl_NL