web analytics

Glasvezel

Wij maken het ontwerpen en aanleggen van glasvezelnetwerken goedkoper en efficiënter. 

Beperk de faalkosten 

In één oogopslag bomen en risico's in beeld

Bij aanleg van glasvezel staan bomen en hun wortels in de weg. Om faalkosten te voorkomen is in de ontwerpfase behoefte aan goede en actuele informatie over bomen. Het probleem is dat gegevens over bomen vaak niet volledig, verouderd of helemaal niet beschikbaar zijn. In alle gevallen kost het tijd en geld om de gegevens zelf volledig en goed in beeld te brengen, bijvoorbeeld door zelf in te tekenen met behulp van luchtfoto’s of door te schouwen.

Met de boomrisicodienst van NEO heeft u de bomen direct in beeld en kunt u sneller werken en risico’s beperken.

Met onze boomrisico diensten wordt u ontzorgd. U heeft namelijk de bomen en de risico’s, waar dan ook in Nederland, direct in beeld. De data is snel en makkelijk beschikbaar (bijvoorbeeld via onze API) en in te laden in uw cad of gis gebaseerde ontwerpomgeving. U bespaart kosten voor inwinning en heeft een snellere doorlooptijd omdat de data direct geleverd wordt. Wij brengen bomen en risicozones in beeld op basis van luchtfoto’s en meerdere keren per jaar met satellietbeelden. De data is daarom altijd actueel.

U kunt sneller werken, heeft minder kosten en een lager risico bij de uitvoering, u beperkt dus de faalkosten.

boom_bron-WUR.png
geul_bron-MKBinfra.png

Waarom kiezen voor Boomrisico

Stap 1

1. Ontwerp optimaal afstemmen op omgeving
Contact

Stap 2

2. Actuele inzichten waar dan ook in Nederland

Stap 3

3. Besparen op ontwerpkosten

Stap 4

4. Sneller werken: direct toegang tot de informatie

Stap 5

5. Beter inzicht in risico’s: reduceren faalkosten

Extra

Combineer boomrisico dienst met glasvezel en krijg meer inzichten

Het aanleggen van glasvezel kan goedkoper en efficiënter. 

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden?

Maak een afspraak en krijg advies waarbij wij het proces aan u uitleggen. In een persoonlijk gesprek denkt onze specialist (Steven Braakman) vrijblijvend graag met u mee. 

 

"Kwaliteit is goed en duidelijk"

– APK Telecom 

Animatie 

Over de boomrisico dienst

Steven Braakman

Business Developer glasvezel

NEO draagt graag bij aan een gezonde en leefbare leefomgeving. Al langere tijd monitoren we bomen middels het Boomregister, samen met onze partners in de open data corporatie Boomregister.  Daarbij gebruiken we remote sensing data als laserscan data, luchtfoto’s en ook satellietbeelden. Dat zijn allemaal open datasets. Zo kunnen we altijd een actueel overzicht leveren van bomen (o.a. de boomkronen en hoogte en andere kenmerken).

Met onze boomrisicodiensten gaan we een stapje verder. We gebruiken Artificial Intelligence (AI) technieken om nog meer bruikbare informatie uit die open data te halen, bijvoorbeeld de stamposities, die we afleiden uit laseraltimetrie-data. Met deze preciezere stamposities kunnen nuttige inzichten worden gehaald. Bijvoorbeeld op welk kadastraal perceel de boom staat, zodat duidelijk er wordt van wie de boom is en welke regels er gelden. 

Een ander belangrijke toepassing is dat we ook een betere inschatting kunnen maken van waar de wortelpakketten zich bevinden. Dat helpt ontwerpers en grondroerders om al vroeg in het ontwerpproces de risico’s voor wat er in de ondergrond aanwezig is beter in te schatten en het ontwerp optimaal af te stemmen op de omgeving. Wat is het beste alignement? Hoeveel meter aan sleuven of boringen gaat het om? We leveren de informatie zo aan dat het makkelijk is te integreren met andere informatiebronnen (zoals bodemkwaliteit, archeologie, etc.) en zo een integrale afweging kan worden gemaakt. Als onze informatie bijdraagt aan het voorkomen van schade en aan prettiger werken voor
grondroerders, dan zijn wij blij. Ik adviseer u graag.

FAQ

Meer informatie over de boomrisico dienst

Wat is Boomrisico voor dienst?

De Boomrisicodienst geeft inzicht in alle bomen en bijbehorende wortelrisicozones De kronen van de bomen heeft NEO BV uit Amersfoort in opdracht van het Coöperatief Boomregister in kaart gebracht, risicozones met projectie van de kluiten zijn daaraan toegevoegd. NEO houdt deze dienst voortdurend bij. De dienst is in het leven geroepen om u te voorzien van informatie voor grondroering, zoals aanleg nieuwe kabels en leidingen.

Wat voor informatie vind ik in de dienst?

U vindt basisinformatie over alle bomen in Nederland: locatie, kroon diameter, hoogte en management vorm. Deze basisinformatie is aangevuld met een stampositie. Deze zogenaamde VerbeterdeStamposities zijn vastgesteld op basis van laserscandata uit de meest recente data van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en zijn nauwkeurig berekend. Tot slot zijn risicozoneringen opgenomen die in lijn zijn met de Bomenposter.

Hoe actueel is Boomrisico?

We gebruiken ieder jaar tenminste een hoogtemodel en vijf a zes zeer gedetailleerde satellietbeelden van heel Nederland. Als er ‘verse’ beelden zijn dan wordt Boombasis binnen 4 maanden geactualiseerd. En in 2022 binnen twee maanden.

Hoe volledig en juist is de informatie van Boomrisico?

Het boomkronendek is voor meer dan 95% volledig. Tenminste 80% van de onderscheiden laanboomobjecten komt overeen met de individuele boom. De boomhoogte van 90% van de bomen heeft een nauwkeurigheid van 1,50 meter.

Sluit Boomrisico aan bij de Bomenposter?
Hoe krijgen we de data?

Na bestelling krijgt u een account met toegang tot de API. De RESTful API serveert de data via een WFS-interface en via geoJSON. U kunt data downloaden of visualiseren in uw eigen GIS. Desnoods kunnen we eenmalig ook een shapefile van de bestelde data aanleveren en/of een rapportage maken.

Waar vind ik informatie over de API?

De beschrijving van de API kunt u vinden op boombasis.signaleyes.nl

Hoe krijgen wij de data?

Na bestelling krijgt u een account met toegang tot de API.

  • API: De RESTful API serveert de data via een WFS-interface en geo-JSON. U kunt data downloaden of visualiseren in uw eigen GIS. Desnoods kunnen we eenmalig ook een shapefile van de bestelde data aanleveren en/of een rapportage maken.
  • Adressenlijst: u krijgt een extract van onze database waarin de zonnepaneleninformatie per BAG-adres is geclusterd. De data is voorzien van dezelfde informatie omtrent locatie (koppeling BAG, Kadastraal perceel) en vermogens als via de API.
Waar vind ik informatie over de API?

Technische informatie over de API vindt u op zonnepanelen.signaleyes.nl.
Het gaat om een RESTful API volgens Nederlandse standaarden. Om de API te gebruiken is een username en password vereist.

Wat mag ik met de data doen en wat niet?

Wij hanteren licentievorm CC BY-NC 4.0. Dat wil zeggen dat u van alles met de data mag doen, maar u mag inloggegevens en data niet doorverkopen zonder toestemming van het Boomregister.

Hoe brengen jullie de boomrisico's in kaart?

Wij hebben een model ontwikkeld dat bomen herkent in hoogtedata aangevuld met satellietbeelden en luchtfoto’s. Er wordt natuurlijk intensief gebruik gemaakt van A.I. Ook deze dienst is ‘Powered by SIgnalEyes’, het werkproces van NEO om geoinformatie te borgen en te actualiseren.

Op het formulier zie ik de standaarddiensten. Leveren jullie ook maatwerk?

Natuurlijk doen we dat. Voorbeelden zijn actualisatie van uw stamposties en ondersteuning van handhaving van de Wet Natuurbescherming. Vul het contactformulier in en u hoort van ons.

Is de dienst alleen in Nederland of ook daarbuiten beschikbaar?

De dienst bedekt op dit moment heel Nederland, maar er wordt gewerkt aan uitbreidingen in buurlanden, neemt u contact met ons op als u daar meer informatie over wenst.

Leveren jullie ook andere diensten die voor grondroerders relevant zijn?

De dienst bedekt op dit moment heel Nederland, maar er wordt gewerkt aan uitbreidingen in buurlanden, neemt u contact met ons op als u daar meer informatie over wenst.

 
 
nl_NL
nl_NL