web analytics
Actuele boominformatie met Boombasis

Boombasis

Boombasis is een informatiedienst over actuele boominformatie van alle bomen van Nederland. NEO levert de data sinds 2015 in opdracht van het Coöperatief Boomregister. De data worden voortdurend geactualiseerd. Dat is nodig ook, want bomen groeien, worden gesnoeid, geplant en omgehakt.

Boombasis

Jaarlijks
  • Small 0 - 15.000 hectare
  • Medium 15.000 - 100.000 hectare
  • Large > 100.000 hectare
  • Heel Nederland

Wij hebben meer dan 125 miljoen bomen in beeld

Boombasis

Bij (her)inrichting van de openbare ruimte spelen bomen een grote rol. Bomen hebben een positieve invloed op koelte, waterhuishouding en gezondheid. Vaak ontbreekt het bij gemeenten echter nog aan data die voldoende inzicht geeft; reguliere data is niet geactualiseerd, incompleet of niet voorzien van de benodigde informatie.

Boomtellingen op basis van aantallen geven vaak niet het volledige beeld. Met Boombasis kan een telling op basis van de kroonoppervlakte of het kroonvolume worden gedaan. Ook de boombeheerder is op zoek naar een manier om het werk meer gericht uit te voeren; Boombasis helpt de te inspecteren situaties uit te kiezen.

Met Boombasis geeft NEO de ambtenaar toegang tot een dynamisch bestand waarmee inzicht in de locatie, hoogte en omvang van de boom (kroondiameter, kroonvolume) wordt opgehaald. Boombasis bevat data in Nederland voor zowel de publieke als particuliere ruimte. De datadienst wordt ontsloten via API waarmee de gebruiker iedere actualisatie meteen ontvangt en waarmee de gebruiker de data in het gewenste formaat kan binnenhalen.

De stampositie van een boom bepaalt of er graafschade ontstaat en wie de eigenaar is. Daarvoor kan niet zomaar de aanname worden gedaan dat de stam het middelpunt van de boom is. Met puntenwolken, aardobservatiedata en AI wordt de boom met BGT-nauwkeurigheid in beeld gebracht en worden mutaties accuraat gevolg.

Voordelen

81% van de bomen staat op particuliere grond

Bomen voor uw gemeente

Met Boombasis van NEO kan uw gemeente inzicht krijgen in de locatie van al deze bomen. Samen waarderen we bomen en groen enorm in onze leefomgeving. Ze zorgen voor verkoeling in de stad door schaduw en verdamping, verbeteren de luchtkwaliteit, dempen lawaai, en bevorderen biodiversiteit.

Onze data helpt uw gemeente om beter te beheren en te plannen. Ontdek hoe Boombasis bijdraagt aan een groenere, gezondere leefomgeving.

NEO Boombasis data is eenvoudig te gebruiken via ESRI, GEOAPPS en QGIS.

Loek laat u graag de bomen in uw gemeente zien!

Loek van Oijen

Specialist bomen

Sinds 2015 monitoren we actief de status van bomen in Nederland.

Met behulp van AI-algoritmen (deep learning) worden bomen opgespoord in open databronnen. Dit zijn luchtfoto’s en satellietbeelden, die meerdere keren per jaar verschijnen, waardoor de data altijd actueel blijft. Deze actualiteit is juist waar het in andere bronnen vaak aan ontbreekt. Data heeft een houdbaarheidsdatum; door veranderingen in het bomenbestand raken gegevens al snel verouderd.

Er zijn verschillende motieven om de data te gebruiken en daarmee verschillende behoeften. Daarom kan de gebruiker kiezen uit verschillende kwaliteits- en actualiteitsniveaus. Sommige van onze gebruikers hebben veel ervaring met geo-data, terwijl anderen er net mee beginnen. Wij denken graag met u mee zodat u de data snel en gemakkelijk kunt inzetten. 

Deze site maakt gebruik van Google Analytics met bijbehorende cookie(s). Verworven gegevens zijn geanonimiseerd en worden niet gedeeld met derden

© 2024 NEO

nl_NL
nl_NL