SignalEyes Bomen

SignalEyes Bomen benoemt en monitort - met behulp van lidar, radar, luchtfoto’s en satellietbeelden - alle objecten in uw beheersgebied: van stadsbomen, monumentale bomen, bomen langs wegen en in recreatiegebieden tot landschapselementen.

Bomen zijn levende objecten, vallen om, worden beschadigd of omgehakt. Voor adequaat boombeheer zijn dus actuele gegevens nodig. Dankzij ons SignalEyes werkproces berust uw beheer van al deze objecten op actuele, nauwkeurige en volledige informatie.

Boomregister.nl - Wij kennen alle bomen
Door actuele en betrouwbare informatie over alle bomen als Open Data beschikbaar te maken en die informatie met elkaar te onderhouden, kan veel geld worden bespaard in het omgaan met schade, onderhoud, plagen, planvorming, bouw, enz. Daarom heeft NEO, in samenwerking met enkele partners, het initiatief genomen om een coöperatie op te zetten die een database beheert met alle bomen in Nederland: het Boomregister. Het Boomregister bevat niet alleen waardevolle informatie voor bijvoorbeeld boombeheer, zoals de boomhoogte en de kroondiameter, maar kan ook als bron dienen voor organisaties die diensten aanbieden die gerelateerd zijn aan zaken als allergie, vastgoedwaarde, fijnstof, luchtkwaliteit, landschapselementen, boomziekten, etc. Meer informatie over het boomregister is te vinden op de website van het boomregister.

Duurzaam bosbeheer
Certificering van bos maakt aantoonbaar dat een bos duurzaam wordt beheerd. Door PEFC en FSC certificeerders van actuele informatie te voorzien over houtkap en aanplant, draagt NEO bij aan de duurzaamheidscertificering. Hiervoor maken wij gebruik van innovatieve technologieën om de informatie van luchtfoto’s en satellietbeelden te combineren met informatie uit reeds bestaande bronnen.

Maatwerk
Wilt u een actueel overzicht van de bomen die zich in een specifieke omgeving bevinden, bijvoorbeeld in het kader van verbetering van de luchtkwaliteit, beschaduwing, geluiddemping, belevingswaarde, biodiversiteit, etc.? Als aardobservatiespecialist denken wij graag met u mee over de manier waarop u zaken zo helder mogelijk inzichtelijk kunt maken!