web analytics

NEO aanwezig met presentaties op GeoBuzz, 20 en 21 november

Op 20-11 (van 15.15-16.00 uur, Dexter 30): Mutatiesignalering 2.0 (gastspreker: Steven Braakman)

Na 15 jaar mutaties signaleren op luchtfoto’s is het zover. Nederland wordt het eerste land op de wereld waar automatische mutatiemeldingsdiensten gebruikt gaan worden. In de presentatie gaan we in op de diverse aspecten van automatische beeldanalyse op luchtfoto’s en satellietbeelden en dergelijke. Ook gaan we in op de vraag hoe de diensten die met deze signalen gevoed worden, passen in het Nederlandse Digitale Gegevenslandschap. Een van onze concepten daarvoor heeft een grote prijs gekregen.

Op 21-11 (van 14.00-14.45, Dexter 30): Continu monitoren van gewaspercelen met satellietbeelden (gastspreker: Jan Erik Wien)

NEO geeft een kijkje in de keuken hoe perceelsinformatie op basis van tijdserie beelden van optische en radar satellieten gemaakt wordt. De beschikbare data maken het mogelijk om elke 2 tot 3 dagen een waarneming te doen van een perceel. Het Nederlandse platform Akkerweb maakt onder andere gebruik van deze informatie voor variabele dosering van herbiciden. Steeds meer omgevingen maken gebruik van onze informatie: Nationale Proeftuin Precisie Landbouw, coöperaties en natuurlijk de individuele boer zelf. Dit is mede ontwikkeld met partners in het programma Precisielandbouw 2.0.

Wij ontmoeten u graag op onze stand (nr. 9) 

nl_NL
nl_NL