web analytics

Kwaliteit bij NEO

Het leveren van kwaliteit in onze producten en diensten vinden we bij NEO ontzettend belangrijk. Sinds 2012 is NEO dan ook gecertificeerd voor haar kwaliteitsmanagementsysteem conform de ISO 9001:2015 norm. Dit betekent dat we werken conform een standaard werkproces waarbij voor elke stap de kwaliteit beschreven en getoetst wordt.

Naast beleid voor kwaliteit is beleid rond informatiebeveiliging ook steeds belangrijker geworden. Hierin voorziet de norm genaamd ISO 27001:2013. In ons werk is informatie een belangrijke productiefactor. Daarvan moeten wij u de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid kunnen garanderen. Sinds begin 2019 is NEO gecertificeerd voor deze wereldwijde gouden standaard voor het beveiligen van informatie. Uw informatie is daardoor bij ons in veilige handen.

Een belangrijk onderdeel van de certificeringen zijn de jaarlijkse audits die door een externe partij uitgevoerd worden om te beoordelen of het systeem naar behoren functioneert. Eind 2021 is er voor beide ISO’s een externe audit uitgevoerd, waarbij het voor ISO 27001:2013 om hercertificerings audit ging. Wij zijn er trots op dat NEO beide audits succesvol heeft doorlopen, en u daardoor ook in 2022 weer een hoge kwaliteit van ons kunt verwachten!

nl_NL
nl_NL